- har du en illustrasjon, tegning, merke eller noe, så kan vi skjære det ut i selvklebende folie.
Du kan feste det på mange underlag.

e-post: arvi-kri@online.no